Maja Miro-Wiśniewska

FLETY HISTORYCZNE

Urodziłam się w Krakowie. Obecnie mieszkam w Trójmieście.

​Specjalizuję się w grze na poprzecznych fletach historycznych – renesansowym, barokowym, wczesnych systemach klapowych – zarówno w kontekście muzyki dawnej, jak i muzyki współczesnej oraz improwizowanej.

​Ukończyłam studia w zakresie gry na fletach historycznych w Krakowie i Amsterdamie (Małgorzata Wojciechowska, Marten Root), a także psychologię stosowaną (UJ) i muzykoterapię (AM Łódź).

​Od 2005 roku organizuję koncerty, festiwale, a także tworzę autorskie projekty muzyczne, sytuujące traverso i inne instrumenty historyczne w kontekście współczesnym. Powstają one we współpracy z artystami reprezentującymi różne dziedziny sztuki:  tancerzami (Agafia Wieliczko, Joanna Czajkowska, Anna Haracz, Magdalena Przybysz, Ewa Szubstarska, Paulina Wysocka, Marta Pietruszka), rzeźbiarzami (Joost Bricken-Caarten), filmowcami (Anna Pankiewicz, Fundacja Nowych Ujęć), reżyserami teatralnymi (Tomasz Man, Marek Brand), aktorami (Katarzyna Zawiślak-Dolny, Renia Gosławska, Dorota Lulka, Katarzyna Z. Michalska, Łukasz Kozub) i innymi muzykami (Jacaszek). Tematyce tej poświęcony był festiwal Królewskie Laboratorium Muzyki Dawnej, organizowany przeze mnie w Krakowie. Uczestniczę także w projektach koncertowych innych polskich i holenderskich zespołów muzyki dawnej.

​Zamawiam i przygotowuję prawykonania współczesnych kompozycji na instrumenty historyczne, współpracując z kompozytorami polskimi, holenderskimi, ukraińskimi. W 2016 roku obroniłam w Akademii Muzycznej w Gdańsku pracę doktorską poświęconą tej tematyce. Stała się ona inspiracją do powstania płyty De Arte Respirandi.

​Współpracuję z Akademią Muzyczną im. S. Moniuszki w Gdańsku, gdzie prowadzę klasę fletu traverso w ramach Podyplomowego Studium Muzyki Dawnej, wykład wprowadzający do zagadnień wykonawczych muzyki dawnej oraz zajęcia z relaksacji i pracy z ciałem dla instrumentalistów. Prowadzę warsztaty muzykoterapeutyczne i psychologiczne dla studentów podyplomowych studiów Arteterapia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Jako wykładowca współpracowałam także z Akademią Muzyczną w Krakowie (improwizacja / muzykoterapia) oraz Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie (propedeutyka psychologii).

Moimi tematami są ciało i cisza.

Do góry