Małgorzata Skotnicka

KLAWESYN

Moja fascynacja klawesynem rozpoczęła się jeszcze w szkole średniej.
Początki były banalne. Najpierw muzyka Bacha, później pytania o to co w tej muzyce jest najważniejsze i jak mogła brzmieć prawie trzysta lat wcześniej? Wreszcie decyzja o rozstaniu z fortepianem i wyborze klawesynu jako instrumentu dalszych studiów. Wybór to krakowska Akademia Muzyczna i studia w klasie profesor Elżbiety Stefańskiej. Dodatkowo kursy mistrzowskie u takich pedagogów jak: Zuzanna Ružičkowa, Hugette Dreyfus oraz Jacque Ogg oraz udział w zajęciach prowadzonych przez wykładowców Akademii Bachowskiej H. Rilinga. Po zakończeniu studiów przyjazd do Gdańska – miasta z dziecięcych marzeń.


Już w 1994 roku rozpoczęłam pracę w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku oraz Zespole Szkół Muzycznych w Gdańsku – Wrzeszczu. Początki nie były łatwe. Brak kopii historycznych instrumentów i tradycji edukacyjnych, ale powoli udawało się małymi krokami rozwijać zamiłowanie młodych ludzi do muzyki dawnej i klawesynu.


W roku 1995 powstała z mojej inicjatywy w Zespole Szkół Muzycznych w Gdańsku – Wrzeszczu, klasa klawesynu, którą do dzisiaj prowadzę. Uczniowie moi są laureatami konkursów oraz stypendiów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jestem również inicjatorką powstania Ogólnopolskiego Konkursu Klawesynowego im. W. Landowskiej dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia (w roku 2019 odbyła się szósta edycja konkursu). Stworzyłam autorski program nauczania dla uczniów szkół muzycznych II stopnia, na podstawie którego pracuję. Nadal jestem zatrudniona w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, na stanowisku profesora zwyczajnego. Od 2009 roku, prowadzę w macierzystej uczelni klasę klawesynu, która została otworzona po moich staraniach i uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego. Drugą kadencję pełnię funkcję prodziekana Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku oraz kierownika Podyplomowego Studium Muzyki Dawnej, które stworzyłam w 2013 roku. Jestem koordynatorem licznych sesji naukowo – artystycznych (Sztuka włoskiego baroku, C. P. E. Bach – w 300. rocznicę urodzin, Sztuka europejskiego baroku – Francja), wykładów i kursów mistrzowskich w mojej macierzystej uczelni oraz redaktorem wydawanej monografii Sztuka włoskiego baroku.
Wielokrotnie brałam udział w pracach jury ogólnopolskich konkursów i przesłuchań klawesynowych. Prowadzę kursy mistrzowskie oraz konsultacje w szkołach muzycznych oraz akademiach muzycznych w całej Polsce.
Koncertuję jako solistka oraz kameralistka w kraju i za granicą. Brałam udział w licznych Festiwalach. Współpracowałam z wybitnymi artystami m.in z W. Kuijkenem, B. Csologiem, R. Jabłońskim, M. Zilmem oraz orkiestrami m. in. Polską Filharmonią Bałtycką oraz Polską Filharmonią Kameralną. W latach 1996-2010 grałam w zespole kameralnym Pro Musica Antiqua, z którym nagrałam pięć płyt z muzyką epoki baroku oraz polską muzyką współczesną, wydanych przez firmę DUX.
W roku 2003 wraz z zespołem zdobyłam złotą płytę przyznawaną przez firmę DUX, a w roku 2007 nagrodę przyznawaną przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego Najlepsi z Najlepszych.
W roku 2003 zostałam odznaczona przez Ministra Kultury odznaką Zasłużony Działacz Kultury, a w roku 2014 Brązowym Krzyżem Zasługi. Mam na swoim koncie również liczne nagrody Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku, Dyrektora ZSM w Gdańsku – Wrzeszczu oraz Dyrektora CEA.


Z mojej inicjatywy w roku 2002 powstało Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki Dawnej, w którym dwie kadencje pełniłam funkcję prezesa. Jako członek zarządu byłam pomysłodawczynią i organizatorem jedenastu edycji Festiwalu Muzyki Dawnej ANIMA MUSICA, podczas których można było usłyszeć wybitnych artystów specjalizujących się w wykonawstwie muzyki dawnej z całej Europy. W ramach Festiwalu odbywały się również liczne kursy i warsztaty. Stowarzyszenie było również wydawcą publikacji Glosa, której byłam współredaktorem i autorem artykułów. Współpracuję również, jako redaktor i współredaktor, z wydawnictwami Eufonium i Euterpe. Moje artykuły są wydawane w publikacjach naukowych akademii muzycznych w Polsce.


Od 2010 roku jestem wiceprezesem Fundacji Silva Rerum oraz członkiem zespołu Silva Rerum arte.

Do góry