o fundacji

Fundacja Silva Rerum powstała w roku 2011 w Gdańsku z inicjatywy muzyków, specjalizujących się w wykonawstwie muzyki dawnej: flecistki Mai Miro-Wiśniewskiej, klawesynistki Małgorzaty Skotnickiej oraz skrzypaczki Danuty Zawady.
Swoją działalnością Silva Rerum obejmuje cały kraj oraz w miarę potrzeb współpracuje z organizacjami i ośrodkami poza granicami.

Celami Fundacji są:

* inicjowanie, wspieranie i promowanie projektów kulturalnych, szczególnie w zakresie historycznie zorientowanego wykonawstwa muzyki dawnej oraz nowej muzyki wykonywanej na instrumentach historycznych
* działania na rzecz muzyków, wspierające ich rozwój zawodowy
* działania wspierające młodych artystów
* działania na rzecz kobiet-artystek, w szczególności kobiet uprawiających zawód muzyka i kompozytora
* ochrona dóbr kultury i tradycji
* szeroko rozumiana działalność edukacyjna
* promocja i organizacja wolontariatu w dziedzinie kultury
* działania wspomagające szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo inne organizacje
* działania w zakresie kultury i sztuki, w tym inicjowanie i wspieranie projektów artystycznych, przyczyniających się do pozytywnych zmian społecznych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
* organizację koncertów, festiwali i innych projektów artystycznych
* promowanie artystów i menadżerów kultury oraz wspieranie ich rozwoju zawodowego
* organizację wykładów, spotkań edukacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych melomanów
* działalność fonograficzną i wydawniczą
* działalność badawczą
* współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi

Do góry